Styrutrustning - CPFA

Filterstyrsystem CPFA är lösningen på många problem!

Genom att styra filterrensningen med filtermotståndet, förenklat uttryckt tryckfall/flöde, erhålls besparingar av:

  • Filtermedia
  • Energi
  • Underhåll
  • Miljön

Detta erhålls genom följande fördelar:

  • Ökad slanglivslängd tack vare: lägre tryckfall och längre mellan rensningarna.
  • Minskad energiförbrukning tack vare: lägre tryckfall över filtret vilket minskar förbrukningen av fläkteffekt, lägre rensningsfrekvens minskar tryckluftbehov.
  • Minskat underhåll som erhålls genom: mindre slitage på mekaniska komponenter, t ex ökad livslängd på pulsventiler genom lägre rensfrekvens.
  • Minskad stoftemission som uppnås genom: lägre rensfrekvens och bättre kondition på filtermedia.

Läs mer i vår broschyr, logga in och ladda ner den! Saknar du inloggningsuppgifter? Registrera dig och få tillgång till bland annat utökad produktinformation.

Styrutrustning - CPFA

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.