Textilfilter

Översikt

Kassettfilter PFMG-10
Avsett för tunga industriella processer/applikationer där mycket stora krav ställs på tillgänglighet och emissioner.

Kassettfilter PFMG-20
Speciellt utvecklad för lätta, fibrösa stoft t ex cellulosadamm med inblandning av super-
absorbenter. Hög tillgänglighet och låga emissioner.

Kassettfilter PFMS
Avsett för avluftning vid påfyllning av silos.

Multislangfilter PFMB
Avsett för tunga industriella processer / applikationer där mycket stora krav ställs på tillgänglighet och emissioner.

Slangfilter PFSC
Avsett för tunga industriella processer / applikationer. Är en vidareutveckling av FC-filtren.

ITK Envifront Diagram - textilfilter