Textilfilter

Översikt

Kassettfilter PFMG-10
Avsett för tunga industriella processer/applikationer där mycket stora krav ställs på tillgänglighet och emissioner.

Kassettfilter PFMG-20
Speciellt utvecklad för lätta, fibrösa stoft t ex cellulosadamm med inblandning av super-
absorbenter. Hög tillgÃnglighet och låga emissioner.

Kassettfilter PFMS
Avsett för avluftning vid påfyllning av silos.

Multislangfilter PFMB
Avsett för tunga industriella processer / applikationer där mycket stora krav ställs på tillgänglighet och emissioner.

Slangfilter PFSC
Avsett för tunga industriella processer / applikationer. Är en vidareutveckling av FC-filterna.

ITK Envifront Diagram - textilfilter


Kontakta oss

ITK Envifront AB
Grusåsvägen 5
352 45 Växjö

 

Telefon:   +46470 - 722 100
Fax:   +46470 - 722 119
E-mail:   info@itk-envifront.se
© Copyright ITK Envifront 2012