Kassettfilter PFMG-20

Finns i utförande PFMG-A-22 speciellt utvecklad för avskiljning av lätta, fibrösa stoft, t ex cellulosadamm med inblandning av superabsorbenter, där mycket stora krav ställs på hög tillgänglighet och låg stoftemission.

PFMG-22 är ett delavstängt, pulsrensat textilfilter med botten- avsugning och avsett för helkontinuerlig drift.

  • Ger mycket hög tillgänglighet.
  • Klarar mycket höga emissionskrav
  • under 0,5 mg/Nm³.
  • Ger god ekonomi dvs låga drift- och underhållskostnader genom: Lång livslängd på filtermaterialet – genom konstruktion som förebygger slitage och igensättning.
  • Låg energiförbrukning.
  • Enkelt operatörsvänligt underhåll.
  • Filtermaterialet monterat i kassetter.
  • Gasföring i samverkan med tyngdkraft, såväl under drift som rensning.
  • Kan förses med explosionsavlastare enligt gällande normer.
Kassettfilter PFMG-20

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.