Kassettfilter PFMS

Är ett silofilter för "instickning" i silon för att filtrera avluften i samband med påfyllning av silor. PFMS är ett pulsrensat textilfilter och är avsett för kontinuerlig drift. Flödesområde 0,5 - 0,8 m3/s.