Multislangfilter PFMB

Multislangfilter PFMB är avsett för tunga industriella processer / applikationer, där mycket stora krav ställs på tillgänglighet och emissioner. Filtret är en vidareutveckling av MSF-filterna vilka finns representerade t.ex inom värmeverk, mineral-, process-, livsmedels- och spann-målsindustrin.

Multislangfilter PFMB är ett pulsrensat textilfilter för avskiljning av all slags stoft ur luft och andra gaser.

Filterslangarna i PFMB rensas med hjälp av tryckluftsstötar. Tryckluften expanderar filtermaterialet kortvarigt och får stoftbeläggningen på utsidan av filterslangarna att falla av. En elektronisk styrenhet startar, stoppar och övervakar rensningsförlopp och tryckfall.

Multislangfilter PFMB

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.