Slangfilter PFSC

Slangfilter PFSC är ett pulrensat textilfilter för avskiljning av stoft ur luft och andra gaser. Filtret är avsett för tunga industriella processer/applikationer.

Filtret är en vidareutveckling av FC-filterna, vilka finns representerade t ex inom gjuteri-, järn, och stål-, kemisk teknisk-, gruv- och mineralindustrin samt kross- och asfaltsverk.

  • Hundratals filter finns installerade.
  • Klarar högt ställda emissionskrav – ofta under 1 mg/nm3.
  • Ger mycket hög tillgänglighet.
  • Skräddarsys till varje process och applikation – genom ett sinnrikt ”legosystem”.
  • Ger god ekonomi – och låga drift- och underhållskostnader genom: Lång livslängd på filtermaterial – genom konstruktion som förebygger filterdukens slitage och igensättning.
  • Låg energiförbrukning.
  • Enkelt operatörsvänligt underhåll.
  • Skräddarsydda anläggningar

Genom standardiserade komponenter skräddarsys varje anläggning för aktuell process. På så sätt anpassas såväl föravskiljning, gasföring, rens-, styr-, driftöver-vakningssystem som filtermedia till varje applikation.

Slangfilter PFSC

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.