Vakuumanläggning FUHT

Stationära vakuumsystem är avsedda för städning av utrymmen i större industribyggnader och verkstadslokaler.

Mobila vakuumsystem för spridda lokaliteter och stora avstånd mellan byggnaderna.

Vakuumaggregatets storlek anpassas till antalet operatörer som samtidigt skall vara verksamma, samt kravet på avsugen materialmängd per tidsenhet.

Föravskiljare av cyklontyp eller i containerutförande, kan anslutas till systemet för materialåtervinning.

Rörsystemets utförande har stor betydelse för anläggningens funktion. Systemet skall vara dimensionerat för minsta möjliga tryckfall och tillräcklig lufthastighet för materialtransport.

Stora variationer i lufthastigheter kan förekomma – mellan 30-150 m/s – vilket beror på olika dimensioner på städslangar, grenledningar och stamledningar. Hastighetsvariationer beror också på luftens förtunningsgrad – ju närmare vakuumaggregatet, desto högre hastighet.

För rätt dimensionerad anläggning, skulle man behöva en mängd olika rördimensioner, som i sin tur skulle betyda en oerhört komplicerad och dyr anläggning. I verkligheten får man kompromissa och endast använda ett par olika dimensioner i rörsystemet.

Vakuumanläggning FUHT

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.