Vakuumanläggning KLM-30

Mobila och stationära vakuumsystem. KLM-30 är ett kompakt och flexibelt aggregat med många användningsområde som:

  • Materialtransport
  • Industristädning
  • Återvinning
  • Punktavsugning

Stationära vakuumsystem avsedda för städning av utrymmen i större industribyggnader. Mobila vakuumsystem för spridda lokaliteter och stora avstånd mellan byggnaderna. Föravskiljare kan anslutas till systemet för materialuppsamling eller återvinning. Rörsystem med avstånd upp till en radie av 230 meter kan anslutas till aggregatet.

Vakuumanläggning KLM-30

Bilagor

Du måste logga in för att ladda ner bilagor.